Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

Paylaş

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile belirlenmiş ve belli başlı kriterlere oturtulmuştur.

Evlenerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen kişiler bu kriterlere uygun olduğundan emin olmalıdır. Aksi halde hem süreç uzayacak hem sonunda olumsuz yanıt verilme ihtimali artacaktır.

Yapılan düzenlemeler öncesinde hileli evlilikler ile Türk vatandaşı olan pek çok yabancı, düzenlemeler sonrasında bu adımı atamamaktadır. Hileli evliliklerin önünü kesmek hem aile kurumunun bütünlüğünü korumak hem de vatandaşlık haklarını gözetim altında tutmak açısından faydalı olmaktadır.

Yabancı uyruklu birinin herhangi bir Türk vatandaşlarıyla para karşılığı evlenmesi daha sonra vatandaşlık alıp boşanması sık karşılaşılan bir durumdur. Son düzenlemeler ile bu durum ortadan kaldırılarak aile birliği kutsallığına daha sıkı bir koruma sağlanmış olunmaktadır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı almak isteyen kişiler öncelikle gerçek bir evlilik yapmak zorunda olduklarını bilmeliler. Kişi, vatandaşlık başvurusunda bulunabilmek için dahi bu evliliği en az 3 yıl kadar sürdürmek mecburiyetindedir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabilme hakkı 3 temel şart ile sunulmaktadır. Bunlardan ilki, aile birliği içerisinde yaşıyor olmaktır. Gerçek bir evlilik içerisinde yaşamak ve aile düzeni kurmak, birinci şartın yerine getirilmesi anlamını taşımaktadır.

İkinci şart aile birliğinin kutsallığını sarsacak hareketlerden sakınmaktır. Hem ahlaki hem de yasal olarak sorun yaratmamak bu madde için oldukça önemlidir.

Evlilik yoluyla vatandaşlık kazanmak için son şart ise milli güvenlik ve kamuyu tehdit edecek herhangi bir tehlike arz etmiyor olmaktır. Yabancı uyruklu kişi bu 3 temel şartı karşılaması halinde başvuruda bulunabilmeye hak kazanmış demektir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak İçin Başvuru

Evlilik aracılığıyla Türk vatandaşı olabilmek için öncelikle evliliğinizin gerçek olduğunu ispat etmeniz gerekmektedir. Yetkili kuruma başvuruda bulunurken inceleme heyetinin bunu inceleyeceğini, sizi ve ailenizi gözden geçireceğini unutmamalısınız.

Başvuru yapmadan önce en az 3 yıllık evliliğiniz olması gerektiğini aklınızda bulundurmalısınız. Daha kısa evliliklerde herhangi bir başvuru hakkı tanınmamaktadır. Evlilik süresi ne kadar uzun olursa o kadar kolay onay verilmektedir.

5901 Türk vatandaşlığı kanununun uygulanması, başvuru sürecinde hemen devreye sokulmaktadır. Bu süreçte ilk olarak kişinin kendi rızasıyla başvuruda bulunup bulunmadığı anlaşılmaktadır. Sonrasında evlilik süreci, yapılan meslekler ve diğer belgeler gözden geçirilmektedir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Yaş Sınırı

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak isteyen kişi, başvuru esnasında birtakım koşulları sağlıyor olmalıdır. Aranan bu koşullardan ilki yaş sınırıdır. Kişi kendi ülkesinin kabul edilen yaş sınırını aşmış ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvuruda bulunabilmektedir.

Vatandaşlık başvurusunu yaparken kişinin kimliğinde yaşının reşit olarak var olması önemlidir. Aksi halde hem erken evlilik için ceza uygulaması uygulanacak hem de başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuruda bulunan kişi, vatansız ise bu durumda Türk vatandaşlığı kanununun uygulanması gereğince ayır etme gücü ve erginliği dikkate alınacaktır. Bu şartlar altında 18 yaşından büyük olması temel kriter olarak belirlenecektir.  

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin İkamet Şartı

Evlilik kurarak Türk vatandaşı olmak isteyen kişiler, evliliklerinin 3 yılı doldurmasıyla beraber ülkede fazladan 2 yıl daha kalmalıdır. Başvuru öncesinde geçerliliğin sağlanabilmesi için kişinin 5 yıl ikamet etmesi gerekmektedir.

Ülkede ne kadar uzun süre ikamet edilirse o kadar kolay başvuru yapılmaktadır. Daha uzun süre ikamet emiş olan kişilerin başvuru yapmaları çok daha kolay olmaktadır. Tam tersi durumda ise kişinin başvurusu inceleme sürecine dâhil edilmemektedir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Dil Şartı

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusunun cevabı birkaç çeşittir. Kişinin kendine uygun herhangi bir yöntemle vatandaşlık başvurusunda bulunabilmesi mümkündür. En yaygın görülen vatandaşlık başvurusu ise evlilik yoluyla yapılmaktadır.

Yabancı birinin Türk vatandaşı ile evlenmesi ve daha sonra topluma adapte olması hakların verilebilmesi açısından son derece önemlidir. Kişinin vatandaşlığa uygun olup olmadığına kadar verebilmek içinse birtakım şartlar gündeme getirilmektedir.

Evlilik yoluyla vatandaşlık almak isteyen kişiler için temel şartlardan biri dildir. Türkçe bilmek ve konuşmak, kişinin onay alabilmesi için çok önemlidir.  Vatandaşlık başvurusu yapıldığında görüşmeler için çağırıldığında dil düzeyi kontrol edilecektir. Yazabilecek, okuyabilecek kadar hâkim olmak önem taşımaktadır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Sağlık Şartı

Türk vatandaşlığı almak önceye nazaran biraz zordur. Kriterlerin daha detaylı olması, kişilerin detaylı kontrollerden geçirilmesi başvuru sürecinin biraz uzamasına neden olmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için yabancı uyruklu kişilerde aranan bir başka kriter sağlıktır. Toplum arasında yayılabilecek, kişinin kendisinden başka kişileri etkileyebilecek herhangi bir rahatsızlığı mevcutsa bu durumda onay alması mümkün değildir.

Bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış olan kişilerin, sağlık şartını aşması için öncelikle kendi ülkelerinde tedavi olmaları gerekmektedir. Toplum sağlığının riske atılamaması, başvurunun onay almamasına neden olacaktır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Meslek Şartı

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlık şartlarının gözden geçirildiği başvuru sürecinde bir de meslek şartı arandığı unutulmamalıdır. Kişinin ülkeye geldikten sonra kendisine bakabilecek durumda olması temel şartlar arasında yer almaktadır.

Türkiye’ye geldikten sonra kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu kişiye bakamayacak olan kişiler, vatandaşlık başvurusundan onay alamazlar. Onay alabilmek için bir iş sahibi olmaları temel kriterlerdendir.

Kişinin düzenli olarak maaş alması, sigortasının yatması evliliğinde rahat geçinmesini sağlayacaktır. Türkiye’de kendine bakmasına yardımcı olacak bir mesleğe ihtiyacı olmasının nedeni budur. Aksi halde muhtaç duruma düşmesi, kalitesiz bir yaşama sahip olmasına sebebiyet verecektir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Sabıka Şartı

Evlilikle vatandaşlık almak yasal sürecin işlemesini ve kontrollerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Kişiler evlenmeden önce her ne kadar birbirilerini tanısalar da iş resmi vatandaşlık işlemlerine geldiğinde devlet de vatandaşı olacak kişiyi tanımak istemektedir.

Vatandaşlık için kişilerin toplum refahını bozmaması, huzur kaçırmaması adına sabıkalarının temiz olması istenmektedir. Daha önce yüz kızartıcı herhangi bir suç işlemiş olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için başvuruda bulunduğunda reddedilme ihtimali bir hayli yüksektir.

Evlilik yoluyla başvuruda bulunan kişi bu süreç içerisinde tutuklu ya da mahkûm ise başvurusunun onay alması söz konusu değildir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Nereye Başvurulur?

Türk vatandaşı olmak için evlenmek isteyen bayanlar olduğu gibi baylar da bulunmaktadır. Bu isteği gerçekleştirmek ve gerekli prosedürleri yerine getirmek, sonucunda vatandaşlık onayını doğurmaktadır.

Evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, başvurularını ikamet ettikleri ülke içinde gerçekleştirmeliler. Türkiye’de ikamet eden kişiler, Türkiye’nin hangi şehrinde yaşıyorlarsa emniyet müdürlüğü yabancılar şubesine başvuru yapmalıdır.

Yabancı ülkede ikamet edenler ise kendi ülkelerinin dış temsilciliğine giderek başvuru yapmalıdır.

Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunurken kişinin kendisinin başvuru yapamaması durumunda vekâletname bırakması yeterli olmaktadır. Başvuracak kişinin kendisi ya da bir başkası fark etmeksizin bizzat yetkili temsilciliğe gitmelidir. Posta veyahut internet aracılığıyla vatandaşlık başvuruları kabul edilmemektedir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Evlilik aracılığıyla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, belgelerini eksiksiz şekilde teslim etmek mecburiyetindedir. Belgelerin herhangi birinde eksik veyahut yanlış bilginin tespit edilmesi halinde kişilerin onay alması söz konusu olmamaktadır.

Evlilik Yoluyla vatandaşlık alabilmek için gereken evraklardan ilki başvuru formudur. Başvuru formunda hangi nedenle vatandaşlık talep ettiğiniz sorulmaktadır. Aynı şekilde size ayrılan özel bölümde kişisel sorular yer almaktadır. Sorulara doğru cevapların verilmesi, sürecin hızlanması açısından oldukça önemlidir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Evlilik Cüzdanı

Evlilikle Türk vatandaşlığı hayali kuran kişilerin başvuru öncesinde evliliklerini gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Bu noktada pek çok kişinin yanıldığı detaylardan biri evliliğin henüz gerçekleşmemiş olmasıdır. Kişiler evlenmeyi düşündükleri için vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedirler.

Evlenmeyi düşünülen kişi ile değil, evlendiğiniz kişi ile Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirsiniz. Tüm kurumlarca verilmiş evlilik cüzdanı ve evlenilen eşin Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı bunun için önemli evraklardır.

Evlilik cüzdanının orijinal versiyonunun, Türkiye için hazırlanmış olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişinin kendi ülkesinde gerçekleştirilmiş olan evliliğin Türkiye’de herhangi bir hükmü bulunmamaktadır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Ülke Kimliği

Türk vatandaşı ile evlenip daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından biri olmak isteyen kişi başvuru belgeleri arasında kendi ülkesinin belgesini de bulundurmalıdır. Hangi ülkede doğduğu, ne kadar süre kaldığı, kimlerle beraber yaşadığı, aile ve meslek bilgilerini içerek kimlik belgesini teslim etmesi gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen kişi kendi ülkesinde tanımlı olan kimlik belgelerini sunduğunda, yasal süreç daha kolay ilerleyecektir. Vatansız olan biri, başvuruda bulunursa bu durumda zaman kaybetmeden noter onayıyla bu durumu, Türkçe tercüme ile yetkili kuruma sunmalıdır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin İkamet Belgesi

Evlilik aracılığıyla Türk vatandaşı olmak isteyen kişi, evliliğinin 3 yıl devamını ispat etmekle yükümlüdür. Bunun için evliliğini sürdürdüğü adresin ikametgâh bilgilerini sunmalıdır. Bu bilgiler arasında kira sözleşmesi ve faturalar yer almaktadır. Teslim edilen bu faturalar ve sözleşmeler, kişinin gerçek bir aile yaşantısına sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Kişinin yaşadığı adresin yanı sıra herhangi bir işte çalışması durumunda işyeri adresi de teslim edilmelidir. İşinden kazandığı parayı ispatlayan maaş bordrosu, banka dokümanı da sürecin hızlanması üzerinde söz sahibi olacaktır.

İkamet edilen adresin sahibinden alınan iyi hal kâğıdı da noter onayı ile yetkili temsilciliğe sunulmalıdır. Çevresi ile iyi anlaşan, sorun çıkarmayan birinin başvurusunun reddedilmesi için hiçbir sebep yoktur.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Mülakat Süreci

Türk vatandaşlığı için tüm belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi, yetkili kurumca inceleme sürecinin başlatılmasını sağlayacaktır. Yetkili kurum incelemeyi başlattığında öncelikle belgeleriniz Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonu’na havale edilecektir.

Komisyon tüm belgeleri detaylıca inceleyip herhangi bir sorun olmadığına karar verirse mülakat için kişileri çağıracaktır. Mülakatta önce yabancı uyruklu kişi daha sonra eşi ve son olarak da çiftin beraber çağırılması söz konusudur.

Yapılan incelemeler ve mülakat sonucunda kişinin vatandaş olmasında herhangi bir sakınca bulunmaması halinde komisyon olumlu karar almış olacaktır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Reddi

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak isteyen kişiler, başvurularını doğru adrese yaptıktan sonra bekleme sürecine girerler. Birkaç gün içerisinde sonuçlar açıklanır ve ret ya da onay alma durumu tarafa bildirilir.

Başvurunun reddedilmesi durumu kişilerin eksik belge sunması ya da şüpheli bilgiler belirtmesi nedeniyle gerçekleşmektedir. Reddedilme nedeni söylenmek zorunda olmayıp gerekli görülürse dile getirilecektir. Sonrasında kişi durumu düzeltip karara itiraz etme hakkına da sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir