Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Paylaş

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusu yabancı uyruklu olan kişiler tarafından çok sık sorulmaktadır. Aslen yabancı olan ve bir nedenle Türkiye ile bağı bulunan kişilerin Türkiye vatandaşı olmak için başvuru hakları bulunmaktadır.

Başvuru nedenlerine bağlı olarak alternatif yollardan herhangi birisini tercih etmek mümkündür.

Kişi,  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isterse öncelikle vatandaş olmak için hangi alternatif yolu tercih edeceğine karar vermelidir. Daha sonra kendisi, yetkili kuruma başvuruda bulunup gerekli prosedür işlemlerini yerine getirmelidir.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Türk vatandaşlığı her yıl binlerce kişinin başvuruda bulunduğu vatandaşlıklardan biridir.

Yurt dışından çalışmak için gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi biriyle evlilik yapan veyahut kendi ülkesinde farklı nedenlerle ikamet edemeyecek durumda olan kişiler vatandaşlık için başvuru yollarını denemektedir.

Türk vatandaşlığını kazanmak, tahmin edilenden çok daha zordur. Öncesine nazaran yeni yapılan kontrollü kanunlarla beraber yabancı uyruklu kişilerin başvuruları çok daha detaylı ele alınmaktadır.

Gerçekleştirilen evliliklerin, yasal evrak düzenlemelerinin hemen hepsi tekrar tekrar gözden geçirilerek ince eleyip sık dokunarak başvurular incelenmektedir. Vatandaşlığı gerçekten hak eden kişilerin alabilmesi için bu incelemeler oldukça önemlidir.

Doğumla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Türk vatandaşlığı nasıl alınır sorusunun ilk cevabı doğumdur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde dünyaya gelmiş ve ülkede yaşayıp daha sonra ayrılmak zorunda kalmış olan kişiler, başvuru yaptıklarında vatandaşlık için hak kazanabilmektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde dünyaya gelmiş, yabancı anne ya da babaya sahip olan çocuklar ne kadar zaman geçerse geçsin başvurularını yapabilme hakkını taşımaktadırlar.

Aynı durum annesi ve babası belli olmayan çocuklar için de geçerlidir. Kimsesiz olarak Türkiye’de bulunan çocuklar, vatandaşlığa doğrudan geçirilme hakkına sahiptirler.

Soy bağı ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak isteyen kişiler dahil oldukları aile ile başvuru hakkı elde edebilirler. Soy bağı, yabancı uyruklu kişilere böyle bir hak tanımaktadır.

Annesi ve babasından herhangi birisi, Türk olan bununla beraber evlilik birliğini muhafaza ettiren kişilerin vatandaşlık talebinde bulunma hakları vardır.

Annesi ya da babası Türk olan ancak evlilik birliğini muhafaza ettirmemiş olan kişilerin de vatandaşlık başvurusunda bulunma hakları bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde doğmuş ve vatandaşlık almış bir anne ya da babanın çocuğu, kan bağı, soy bağı bağlantısı ile başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Sonradan Türk Vatandaşlığı Kazanma 

Yabancıların Türk vatandaşlık durumu için başvuruda bulunmak istemeleri iki yolla olabilmektedir. Birinci yol doğumla, ikinci yol ise sonradan gerçekleştirilmektedir.

Doğumla gerçekleştirilen başvurular, kişinin bir adım önde olmasını sağlamaktadır çünkü soy bağı ve doğum yeri öncelikli başvurular olarak bilinmektedir.

İkinci alternatif olan sonradan vatandaşlık kazanma durumu ise birkaç grubu içerisinde bulundurmaktadır.

En çok evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı almak isteyen kişiler bulunmaktadır. Bununla beraber yetkili makam kararıyla vatandaşlık almak, istisnai vatandaşlık almak, evlat edinilerek ve seçme hakkı kullanarak vatandaşlık almak kuralları bulunmaktadır.

İstisnai Türk Vatandaşlığı Kazanma

İstisnai Türk vatandaşlığı kazanma durumu birkaç alternatif yol ile gerçekleştirilmektedir. Öncelikle Türkiye’ye bilimsel, kültürel, teknolojik, sportif ve sosyal alanlarda olağanüstü hizmet getiren kişilerin başvuruları istisnai vatandaşlık olarak kabul edilmektedir.

Olağanüstü hizmetler içerisinde yer alan sanayi tesisleri en öncelikli durum olarak kabul edilmektedir. Kişi sanayi tesisleri kurarak istihdam oluşturur, olağanüstü hizmet verirse bu durumda vatandaşlık elde etmesi çok da zor olmayacaktır.

Uluslararası Koruma Kanuna uygun olarak ikamet izni alan veyahut Turkuaz kart sahibi olan kişiler de istisnai vatandaşlıktan yaralanma hakkına sahiptirler. Bu gruba dahil olan kişilerin yabancı eşleri ve kendilerine bağımlı olan çocukları da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için başvuruda bulunabilme hakkına sahiptir.

Sık sık gündeme taşınan göçmenlik sıkıntıları da istisnai vatandaşlık durumunu gerektiren konulardan biridir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla evli ancak göçmenlik nedeniyle evlilik birliği bozulan, kişilerden biri Türkiye’de diğeri farklı bir ülkede bulunan aileler için de istisnai vatandaşlık bulunmaktadır.

Yetkili Makam Kararı İle Türk Vatandaşlığı Kazanma

Yabancıların Türk vatandaşlık için düşünebilecekleri alternatiflerden bir diğeri de yetkili makam kararı ile vatandaşlık almadır. Yetkili makam kararı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma durumu başvuru yapılması ve kabul edilmesi durumuna dayanmaktadır.

Kişi yetkili olan kuruma vatandaşlık için başvuru yaptığında, vatandaşlığa herhangi bir engeli bulunmaması halinde gerekli evrakları bir araya getirmesi gerekmektedir. Gerekli evraklar bir araya getirilip teslim edildikten sonra inceleme süreci başlatılacaktır.

Türk vatandaşlığı alma şartlarını sağlayan yabancı kişi evrakları onay aldıktan sonra mülakata çağırılacaktır. Mülakat sonrasında kabul edilirse, vatandaşlığı onaylanacaktır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı elde etmek isteyen kişiler de en az yetkili makam yoluyla elde edenler kadar fazladır. Evlilik yoluyla vatandaşlık alma durumu son dönemlerde çok daha sıkı kurallarla çevrelenmiş ve vatandaşlık alma şartları üzerinde değişiklikler yapılmıştır.

Öncesinde yalancı evlilik gerçekleştirilmesi ve vatandaşlık alınması durumu oldukça fazla iken bugün bu durum biraz daha zor bir hale getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile para karşılığı evlenme, vatandaşlık alıp daha sonra boşanma durumu daha imkansız hale getirilmiştir.

Türk vatandaşlığı kazanabilmek için kişilerin en az 3 yıl boyunca evli kalmaları gerekmektedir. Bu sürenin dolması halinde evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak mümkün olacaktır.

Evlat Edinilme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Diğer alternatiflere nazaran daha nadir görünen ancak karşılaşılan bir başka durum da evlat edinilerek vatandaşlık temin etme yoludur.

Henüz ergin olmayan, reşitlik yaşına ulaşmayan kişi Türk vatandaşlarından herhangi biri tarafından evlat edinilirse bu durumda evlat edinilen için vatandaşlık başvurusunda bulunmak gerekmektedir.

Türk milli birliği, güvenliği ve kamu huzurunu bozmayacak kişilerin evlat edinilmesi halinde vatandaşlık için başvuruları yapılabilmektedir.

Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığını Kazanma

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan anne ya da babanın daha sonra bu vatandaşlıktan ayrılması halinde çocuklar seçme hakkı ile Türk vatandaşlığını tercih edebilmektedir. Hakkı elde edebilmek için çocuğun reşit olmasının üzerinden 3 yıl geçme mecburiyeti bulunmaktadır.

Reşit olduktan sonra 3 yıl içinde başvuruda bulunan kişiler seçme hakkını kullanabilmek amacıyla vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir. Sürenin kaçırılması durumunda başvuru değerlendirilememektedir.

Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığı kazanma durumu özel olarak izin gerektirmektedir. Yetkili kuruma başvuru yaparken izin almış olmanız gerektiğini unutmamalısınız.

Yeniden Türk Vatandaşlığını Kazanma

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ancak bu vatandaşlıktan feragat etmek isteyen kişiler istedikleri zaman farklı bir vatandaşlığa geçiş yapabilme şansına sahiptirler. Kendilerine verilen bu hakkı kullanan ve farklı bir vatandaşlığa geçmek isteyen kişiler çifte vatandaşlık durumu söz konusu değilse Türk vatandaşı olmaktan vazgeçebilirler.

Yeniden Türk vatandaşı olmak isteyen kişiler, genel ahlak bakımından engel teşkil edebilecek duruma sahip değillerse yeniden vatandaşlık hakkını elde edebilirler.

Yeniden vatandaşlık alabilmek için bir diğer koşul da ülkede ikamet ediyor olmaktır. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan kişiler vatandaşlık için yeniden başvuru yapabilirler.

Konut Alma Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği ülkelerden biri olan Türkiye, yabacı uyruklu kişilere konut satma konusunda her geçen gün büyümektedir. Bilhassa körfez bölgelerinden gelen yabancıların Türkiye üzerinde ciddi şekilde talep oluşturduğu bilinmektedir.

Yoğun talepler ve ikamet sürelerinin şartlara uygun olması halinde yabancı uyruklu kişilerin konut alarak Türk vatandaşlığını alması uygun görülmektedir. Vatandaşlığa başvuruda bulunabilmek için 1.000.000 dolar değerinde herhangi bir konut alımı yapılması gerekmektedir.

Alınan konutun vatandaşlık başvurusu için uygun görülebilmesi şartı en az 3 yıl süre içerisinde satışa çıkarılmamasıdır. 3 yıl içinde satılmaması durumu evraklarla belgelenerek imzalar atılmaktadır.

İstihdam Oluşturma Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin tercih edebileceği yöntemlerden bir diğeri istihdam oluşturmaktır. İstihdam oluşturma durumu belli şartlar dahilinde vatandaşlık hakkını doğurmaktadır.

İstihdam yoluyla vatandaşlık başvurusunda bulunmak isteyen kişiler en az 100 kişiye iş imkanı sunmak mecburiyetindedir.

Bünyesinde 100 kişi çalıştırabilecek olan firma açılması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla vatandaşlık başvurusunun gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır.

Para Yatırma Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Türk vatandaşlığı elde etme yollarından bir diğeri para yatırma işlemidir. Türkiye’de bulunan bankalardan herhangi birisine ciddi tutarda para yatıran kişiler, başvuru hakkını elde edebilen kişilerdir.

Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara para yatırmak isteyen ve bu şekilde vatandaşlık elde etmeyi planlayan kişiler, 3.000.000 Amerikan doları tutarında yatırım yapmak zorunda olduğunu bilmelidir. Bu tutarı eksiksiz şekilde yatıran ve belli bir süre bankada tutan kişiler, vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.

Yatırım yoluyla vatandaşlık elde edebilmek için en az 3 yıl boyunca 3.000.000 Amerikan dolarının bankada sabit şekilde kalması gerekmektedir. Paranın bankada bu kadar süre kalacağını belgelerle ispat etmek de ayrıca gereklidir.

Devlet Borçlanma Araçlarıyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için pratik ve kesin çözüm isteyen yabancı uyruklu kişiler, devlet borçlanma araçlarıyla bunu gerçekleştirebilirler. En az 3.000.000 Amerikan doları değerinde devlet borçlanma araçlarını satın alan kişiler, vatandaşlık başvurusunda bulunabilme hakkına sahiptirler.

Devlet borçlanma araçlarını satın alıp 3 yıl boyunca elde tutmak, temel şartlar arasında yer almaktadır.  Tanınan bu ayrıcalık istisnai vatandaşlık elde etmek için tanınan ayrıcalıklar arasında yer almaktadır.

Kişi kısa süre içerisinde hızlı şekilde vatandaşlık talebinde bulunmak isterse bu yöntemi tercih edebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen ve gerekli şartları yerine getiren kişilerin vatandaşlık alabilmek için yetkili kuruma başvuruda bulunması gerekmektedir.

Hangi alternatif üzerinden vatandaşlık başvurusu yapılacağına karar verildikten sonra önemli olan başvuruyu tamamlamak ve belgeleri teslim etmektir.

Türk vatandaşlığı için ilk adım yetkili merciden randevu almak ve gidip başvuru için gerekli evrakları öğrenmektir. Sonrasında görüşmeye gidip gereken evrakları teslim etmek gerekmektedir. Sonrasında yetkili kurum dosyanızı inceleme altına alacaktır.

İnceleme altına alınan dosyada herhangi bir eksik ve yanlış bilgi fark edilmez ise bu durumda mülakata çağırılmanız gerekecektir. Mülakat içerisinde şahsı bilgileriniz, Türkçeyi ne düzeyde konuştuğunuz ve mesleki durumunuz hakkında genel ve özel sorular sorulacaktır.

Tüm sorulara istenildiği gibi cevap veren kişilerin başvurusu neticelenmek için ayrılacaktır. Sonucun iyi ya da kötü olması halinde taraflara bildirilmesi beklenecektir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nereye Yapılır?

Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunmak isteyen kişiler bunun için ikamet ettikleri adrese göre adım atmalılar. Yurt içinde ikamet eden vatandaşların hangi ilde ikamet ettikleri, başvuru adreslerini belirleyecektir. Bulunulan ilin İl Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması doğru olacaktır.

Yurt dışında ikamet eden kişilerin ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne başvuru yapması beklenmektedir. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu da başvuruları kabul etmektedir.

Başvuruların yapılabilmesi için tercihen kişilerin kendilerinin adım atması tavsiye edilmektedir. Başvurusunu kendisi yapamayan kişi, vekaletname vererek başvurusunu gerçekleştirebilmektedir.

Başvuru sürecinde sıklıkla yapılan hatalardan biri evrakları posta yoluyla ulaştırmaya çalışmaktır. Evraklar ne internet ne de posta yoluyla ulaştırılmaya çalışılmamalıdır.

Türk Vatandaşlığı Başvuru Şartları 2018

 • Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunmanın temel şartı kişinin reşit olmasıdır. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olan kişi, vatandaşlık için uygun olan kişidir.
 • Vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişi, başvuru yaptığı tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl ülkede ikamet etmek mecburiyetindedir. 5 yılı tamamlamamış kimsenin başvuruları kabul edilmemektedir.
 • Özellikle mülakat için çağırıldığında Türkiye’ye yerleşmek istediğini davranışlarla teyit etmek de şartlar arasında yer almaktadır. Kişi, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamak için istekli ise başvurusu değerlendirilmeye alınmaktadır.
 • Genel ahlak sakıncası bulunan kişiler, vatandaşlık için kabul edilmemektedir. İyi ahlak sahibi olmak önemlidir.
 • Aranan vatandaşlık şartlarından bir diğeri iyi derecede Türkçe konuşabiliyor olmaktır.
 • Türkiye vatandaşı olmaya niyetlenen kişinin, kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu aileye bakabilecek durumda olması gerekmektedir. Bunun için iyi bir mesleğinin bulunması şarttır.
 • Milli güvenlik ve kamu düzenini bozabilecek niteliklere sahip olmamak da aranan kriterlerden bir diğeridir.
 • Kişide bulaşıcı herhangi bir hastalık olamaması, vatandaşlık için önemli şartlardan bir tanesidir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu için Gerekli Belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmak isteyen kişiler öncelikle başvuru dilekçelerini teslim etmelidir. Başvuru formu ve dilekçesini doldururken şahsınıza ait tüm bilgileri detaylı şekilde sunmanız çok önemlidir. Yanlış veyahut yalan beyanda bulunmanız, vatandaşlık başvurunuzun reddedilmesine neden olmaktadır.

Hangi devlet vatandaşıysanız bunu gösterir bir belge, gereken evraklar arasında yer almaktadır. Vatansız olma durumu söz konusu ise buna uygun usulüne göre düzenlenmiş noter tasdikli evrak gerekmektedir. Evrakın Türkçe tercümesi olduğundan emin olunmalıdır.

Kişinin sağlık raporu da gerekli belgeler arasında yer almalıdır. Bulaşıcı ve toplum sağlığını riske atan herhangi bir hastalığı olan kişilerin başvuruları ertelenmekte veyahut reddedilmektedir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Medeni Hali Gösteren Belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin medeni hallerini gösteren evrakları da teslim etmesi gerekmektedir. Kendi ülkesinde evli olan kişinin evlilik durumunu ispat eden belgesi, eşinin kimlik evrakları gerekli belgeler arasında yer almaktadır.

Evli olan yabancı uyruklu kişi, çocuk sahibi ise çocuklarının kimlik belgeleri ve doğum evrakları da elinin altında olmalıdır.

Kişi evlilikle beraber kendisine ve ailesine bakabildiğine dair herhangi bir belge sunmak mecburiyetindedir. Çalışma izni varsa belgesi, mesleki durumu, kazandığı maaşı gösteren belgele vatandaşlık almasını kolaylaştıracaktır.

Kişinin herhangi bir Türk vatandaşı ile akrabalığı varsa bu durumu ispat etmesi vatandaşlık almasını kolaylaştıracak durumlardan biridir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Sabıka Kaydı Belgesi

Türk vatandaşı olmak isteyen kişinin vatandaşlık alabilmesi için teslim etmesi gereken evraklardan bir diğeri sabıka kaydıdır. Kendi ülkesinde ikamet ettiği dönemlerde herhangi bir suça karışmış veyahut hüküm giymiş olan kişiler, bu durumu belgelerle sunmak mecburiyetindedir.

Dile getirilmemesi durumu daha sonra öğrenilmesi halinde olumsuz yanıt alınmasına neden olmaktadır.

Yüz kızartıcı herhangi bir suç nedeniyle hüküm giymiş olan kişilerin, vatandaşlık başvurusu kabul edilmemektedir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma konusunda başvuruda bulunmak isteyen kişiler, başvurularını yaptıktan sonra en az 6 ay kadar beklemek mecburiyetindedir.

Kişilerin teslim ettiği evrakların incelenmesi, evrakların doğru olup olmadığının tespit edilmesi ve daha pek çok detay gözden geçirilmektedir.

İnceleme sürecinin sonucu en az 6 ay en fazla 24 ay içerisinde belli olmaktadır. Kişilerin başvuru sürecini bilip sonucunu beklemeleri gerekmektedir. sürenin sonunda sonuçlar, tarafa bildirilmektedir.

Vize ve vatandaşlık almak, oturum izni, çalışma vizesi, yurt dışında doğum gibi konularda detaylı bilgiler vermeyi amaçlıyoruz. Bu alanlarda yardıma ihtiyacı olanları elimizden geldiğince detaylı şekilde bilgilendiriyor ve yorumlar kısmından sorularınızı alıyoruz.

 1. Resul dedi ki:

  Türk vatandaşı olmak istiyorum 1eşim 2 çocuğum var şimdilik kırgızistan vatandaşıyız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir